Financiële buffer

Bijna iedere ondernemer kent tijden van grote drukte met goede verdiensten en stille periodes waarin het inkomen lager is. Die golfbeweging in inkomsten moet u kunnen opvangen. Daarnaast kunt u maatregelen treffen om de bedrijfscontinuïteit in uiteenlopende situaties veilig te stellen.

Financiële reserve

Schommelingen in inkomsten kunt u opvangen door een financiële buffer aan te leggen waaruit u kunt putten als uw bedrijf met economische tegenwind te maken krijgt. Wij adviseren u over de manier waarop u dat het best kunt doen.

Bedrijfscontinuïteit

Met goede bedrijfsverzekeringen voorkomt u dat u bij schade zoveel geld verliest dat uw bedrijf failliet gaat. Wij maken een risicoanalyse en adviseren u over geschikte verzekeringen.